พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. แจ้งประกาศงดให้บริการในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

25 เมษายน 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. ขอแจ้งประกาศเรื่อง งดให้บริการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาในวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

โดยพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จะเปิดให้บริการในวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.

(หยุดทุกวันจันทร์ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีนี้

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ ได้ที่ 053 943 626

แกลลอรี่