คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการ Citation ผลงานทางวิชาการ TOP 10 ของประเทศ ในสาขา Agriculture and Forestry

21 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการ Citation ผลงานทางวิชาการ TOP 10 ของประเทศ ในสาขา Agriculture and Forestry จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
CMU TOP 10 Researchers by subject 2022 จากฐานข้อมูล SCIVAL
year range 2015 to 2019
TOP 6 รศ.ดร.Hien Van Doan
TOP 7 ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
TOP 10 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย


Sort by Scholarly Output> Citations> Citations per Publication> h-index
#คณะเกษตรศาสตร์มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #Agriculture #CMU
#QSRankings #Agricultureandforestry

แกลลอรี่