ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์

8 มิถุนายน 2563

คณะเทคนิคการแพทย์

ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ นักศึกษาเก่าคณะเทคนิคการแพทย์ มช. รหัส 16 อดีตนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้ มอบชุด PPE เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 จำนวน 100 ชุด ให้แก่คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน เป็นผู้แทนมอบ ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่