การบาดเจ็บจากฝูงชนแออัด(Stampede injury)

2 พฤศจิกายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

การบาดเจ็บอาจเกิดจากกลไก “การขาดอากาศจากฝูงชนแออัด (crowd crush)” ซึ่งอาจเป็นเหตุนำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะขาดอากาศหายใจอันเนื่องจากทรวงอกไม่สามารถขยายตัวได้เต็มที่
การป้องกัน:
? หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในฝูงชนปริมาณมากโดยเฉพาะสถานที่ปิด
? ฝึกมองหาประตูฉุกเฉินหรือทางออกอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อศึกษาทางหนีในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน
? หากฝูงชนเริ่มมีความเบียดเสียดหรือเริ่มเกิดเหตุชุลมุน ให้ตั้งสติ ประคองตัวเองอย่าให้ล้ม ให้ใช้ทางออกอื่นที่มีผู้คนน้อยกว่า
เมื่อตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวแล้ว:
? ตั้งสติ รักษาการทรงตัว พยายามประคองตัวเองอย่าให้ล้มลง
? ใช้มือหรือกางศอกยันป้องกันตัวเองให้มีพื้นที่พอสมควรเพื่อให้ทรวงอกยังขยายตัวและหายใจได้
? อย่าดึงหรือผลักผู้อื่นเพราะอาจก่ออันตรายแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้
? ระมัดระวังการเข้าไปในจุดที่อยู่ในมุมอับหรืออยู่ชิดผนัง
? พยายามแจ้งเตือนคนโดยรอบให้ระมัดระวังและประคับประคองตนเอง ที่สำคัญควรช่วยเหลือกันมากกว่าผลักกัน
? ควรรีบพาตนเองไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยและอาการคงที่ก่อน


ที่มา : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=490734619757954&id=100064642601802
#Stampedeinjury #การบาดเจ็บจากฝูงชนแออัด
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่