ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

21 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการต่างๆ ตลอดจนมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่