กิจกรรมวิถีชีวิตแห่งความสุขตามรอยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์ชล วัฒนากูล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "วิถีชีวิตแห่งความสุขตามรอยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" ภายใต้โครงการ Econ Happy Family, Econ Happy Money และ Econ Happy Relax โดยมี อาจารย์สุนันทา สุตตสันต์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ณ บ้านสวน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่