สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมนิทรรศการเรื่อง กาแฟของพ่อ เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ

8 พฤศจิกายน 2562

สำนักหอสมุด

              สำนักหอสมุด จัดนิทรรศการเรื่อง “กาแฟของพ่อ เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ” จัดในระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภาคเหนือ
             โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “กาแฟของพ่อ เปลี่ยนแดนฝิ่น เป็นถิ่นกาแฟ” ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "ในหลวงรัชการที่ 9 กับกาแฟไทย และบทบาทของกาแฟที่มีกับคนยุคปัจจุบัน” พร้อมกิจกรรมสาธิตวิธีการชงกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://forms.gle/ab69ePgm215Ya2b78 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 5394 3967, 0 5394 4517

นิทรรศการฯ ประกอบด้วย บอร์ดความรู้เรื่อง
- “กาแฟ” พืชทดแทนฝิ่นสู่ความสำเร็จระดับโลก
- ม่อนดอยก่อนพ่อเสด็จ
- “กาแฟ” พืชสู่การพัฒนาชีวิตชาวไทยภูเขา
- เส้นทางกาแฟ
- กาแฟดอยตามรอยพ่อ
- พระราชดำรัสครั้นเสด็จคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เรื่องเล่าถึงพ่อ
- สานต่อพระราชปณิธาน

หมายเหตุ : สำหรับผู้ร่วมงานในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 รับกาแฟสดและเครื่องดื่ม ฟรี ท่านละ 1 แก้ว

แกลลอรี่