นักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าววิทยุ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

21 ธันวาคม 2561

คณะการสื่อสารมวลชน

นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนและนักศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีม The Crystal Grid ประกอบด้วย นายกษิดิ์เดช มณีรัตน์ นางสาวณัฏฐ์นรี ทำสวย และ นางสาวชนฐิตา ไกรศรีกุล โดยมี อาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ได้รับรางวัลชมเชยสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง ด้วยผลงานข่าวเรื่อง “วิบากกรรมท่องเที่ยวไทย” ในการประกวดโครงการนักข่าวสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติยศและรางวัลจากคุณบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมปาลาสโซ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ดูผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล “สายฟ้าน้อย” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ได้ที่http://www.thaibja.org/?p=4224 ข้อมูลโดย : Mass Com CMU