วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Strong Academy

26 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Strong Academy โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ อีกทั้งทีมนักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม และ พาเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5/
แกลลอรี่