ถ่ายภาพหมู่และแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ICDI ครั้งที่ 56

22 มีนาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมถ่ายภาพหมู่และร่วมแสดงความยินดี กับมหาบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 (ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่ ครั้งที่ 56 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่