เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการสิ่งส่งตรวจ (SPU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับการฝึกอบรมการทำ PBMC Isolation

18 พฤศจิกายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการสิ่งส่งตรวจ (Specimen Processing Unit (SPU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับการฝึกอบรมการทำ PBMC Isolation โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Viroclinics-DDL ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อคัดแยกเม็ดเลือดขาวโดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ และต่อยอดการทำการวิจัย

แกลลอรี่