สัมมนาอาเซียนออนไลน์ "พลวัตเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาในความเงียบงันของอาเซียน” ครั้งที่ 1 มองเมียนมาจากสายตาของอาเซียน

7 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Center for ASEAN Studies, CMU ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดสัมมนาอาเซียนออนไลน์ "พลวัตเศรษฐกิจการเมืองเมียนมาในความเงียบงันของอาเซียน”  ครั้งที่ 1 มองเมียนมาจากสายตาของอาเซียน  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30-15.30 น.

ร่วมพูดคุยโดย
- ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักวิจัยรับเชิญ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
- ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์

ดำเนินรายการโดย
- ผศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์

ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/VNibej2fswUprFeJ8

ลิงค์ ZOOM https://cmu-th.zoom.us/j/6766995088

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/asean.cmu/photos/a.262108297294962/1776928029146307/
แกลลอรี่