คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

24 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา  สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสัตวแพทย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

https://www.vet.cmu.ac.th/web2022/page8.html

แกลลอรี่