พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566

24 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 9 รูป น้อมเกล้าฯ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อดีตอธิการบดี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดี เลขานุการมูลนิธิขาเทียมฯ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ บริเวณพิธีชั้น 1 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่