ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกฯ พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษา 'กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2' ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

23 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

โดย รศ.ดร.น.สพ.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566 ให้กับ น.สพ.ขจรพัฒน์ บุญประเสริฐ ศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 และในโอกาสเดียวกันนี้ ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ ได้มอบทุนการศึกษา "กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2" ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=282 

แกลลอรี่