อบรมการสอนแบบออนไลน์ Zoom Meeting สู้ COVID-19 และ PM 2.5

6 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมการสอนแบบออนไลน์ Zoom Meeting สู้ COVID-19 และ PM 2.5 รวมถึงการอบรมเทคนิคการสอนต่างๆ โดยวิทยากร บริษัท Zoom จากประเทศ Australia  ในวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.30-12.00 น. ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมได้ผ่านทาง Video Conference ในวันเวลาที่กำหนด โดยสามารถเข้าร่วมจาคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

มีเนื้อหาที่น่าสนใจ อาทิ
• Zoom Web Account: Meeting and Recording Settings
• Zoom Desktop Application
• Hosting Zoom Meetings (Meeting controls, including breakout rooms)
• Resources & Support
• Tips and Tricks
• Open Q&A

ลงทะเบียนสามารถสแกนผ่าน QR Code หรือสมัครได้ที่: https://success.zoom.us/meeting/register/v5AsdeGvpj0q2JxpJOgkpNsUEkW1LlWCKQ?timezone_id=Asia%2FBangkok 

แกลลอรี่