งานแสดงความยินดีผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

24 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร และมอบดอกไม้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566
แกลลอรี่