ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

11 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ คุณวิโชติ คงคติธรรม ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด และคุณนเรศวร์ พัชราพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่