การจัดอบรมการใช้งาน CMU EXAM เพื่อเป็นการลดกระดาษในการสอบ (Paperless) โดย Computer Base

20 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข นำคณาจารย์ในสังกัดภาควิชาฯ ร่วมให้การต้อนรับทีมวิทยากรจาก ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TLIC) ในการจัดอบรมการใช้งาน CMU EXAM เพื่อเป็นการลดกระดาษในการสอบ (Paperless) โดย Computer Base ให้แก่คณาจารย์ในภาควิชา อันเป็นการสนับสนุนนโยบายของคณะ ด้าน Green Office เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=58 

แกลลอรี่