ต้อนรับผู้บริหารจาก Hunan University P.R. China

5 มิถุนายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับAssoc. Prof. Dr Zhang Jinjun, Department of International Cooperation and Exchanges Hunan University and Assoc. Prof. Dr. Zhang Duoduo, School of Design, Hunan University, P.R China ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่