ต้อนรับรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้กำลังใจบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกัน COVID-19

14 กรกฎาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 500 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกัน COVID-19 ซึ่งได้รับการจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับบุคลากรและนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สถานที่ฉีด หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในวันนี้มีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดแล้ว จำนวน 500 ราย และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จะนำบุคลากรและนักศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,080 คน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง "หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ลดความเสี่ยงให้กับบุคลากร นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลตามจุดต่างๆ และบรรยายสรุป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564
แกลลอรี่