ต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคุณแม่ จ.เชียงใหม่

16 กุมภาพันธ์ 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ เสฎฐี บุญชู เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากโรงเรียนบ้านคุณแม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มโครงงาน Game of Life ที่มีความสนใจในการเรียนรู้การออกแบบเกมอย่างสร้างสรรค์ โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของทางวิทยาลัยฯ และร่วมเล่นเกมด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเกิดประสบการณ์ในการเรียนทางด้านเทคโนโลยี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
แกลลอรี่