มช. รับมอบตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ

24 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มช. รับมอบตราสัญลักษณ์ Smart City Thailand
รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณาเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 1 ใน 15 เมืองอัจฉริยะของประเทศ จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ฯ จาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล
.
ในการรับรองเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการรับรองครบทั้ง 7 ด้าน คือ Smart Environment/ Smart Energy/ Smart Economy/ Smart Governance/ Smart Mobility/ Smart Living และ Smart People เพื่อเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองยั่งยืนให้กับชุมชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสามารถถ่ายทอดสู่ชุมชนรอบข้างให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
ติดตามรายละเอียด "มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองอัจฉริยะ ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนสู่ชุมชน" ได้ที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/278e6bb1-5a60-4725-ad9a-22994693aa70
.
รับชมคลิป CMU Smart City : https://www.facebook.com/SCMC-Smart-Campus-Management-Center-547779949045505/videos/1070266050466443
.
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG36 #CMUSDG7 #CMUSDG9 #CMUSDG11 #CMUSDG13 #CMUSDG17 #CMUSmartCity #SmartCityThailand
แกลลอรี่