ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รหัสนักศึกษา ๒๔๐๗๑๒๐ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

.
แกลลอรี่