ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 กรกฎาคม 2563

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตำแหน่งงาน "พนักงานควบคุมการผลิตอาหารแปรรูป โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Production Supervisor)"

จำนวน 2 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งวันนี้ - 2 สิงหาคม 2563

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.step.cmu.ac.th/news_specific.php?news_id=347

แกลลอรี่