มอบอาหารแปรรูปและสิ่งของที่จำเป็น ช่วยเหลืองานเฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย

11 เมษายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบอาหารแปรรูปและสิ่งของที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าเขา โดยมีนายวุฒิชัย โสมวิภาต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นผู้รับมอบ สำหรับการนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย ณ สำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่