ต้อนรับหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

1 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คุณปณต เกียรติก้อง หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ และเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่