เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารที่ดำเนินการร่วมกับกองทัพบก

7 สิงหาคม 2566

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารที่ดำเนินการร่วมกับกองทัพบก
รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการร่วมกับกรมการสัตว์ทหารบก กองทัพบก จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ การศึกษาพันธุกรรมสีขนพื้นฐานในม้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตม้าสีเข้ม และ การศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการคัดแยกเพศน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ม้าสำหรับเพิ่มสัดส่วนลูกม้าเพศผู้ โดยได้นำเสนอแก่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบก คณะประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก นักเรียนนายร้อย ผู้เข้าร่วมในพิธีการวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
แกลลอรี่