ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์จาก Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน

7 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Associate Professor GUO Baowei ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรศาสตร์ และ Ms. CUI Hui Head, International Education Division, International Office จาก Yangzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร พร้อมทั้งหารือความมือในสาขา เกษตรศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการฝึกอบรม ร่วมกับผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่