กองวิเทศสัมพันธ์รับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 1 อัตรา

18 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 1 อัตรา