วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Yunnan Changshui Experimental Middle School, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

22 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 20.20 น. (เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีน) วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ ได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Yunnan Changshui Experimental Middle School, Chenggong Campus ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ ดร.วรวิทย์ เทพแสน และอาจารย์ ดร.อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล ได้ดำเนินการแนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ทั้ง 17 หลักสูตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 100 ราย ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศไทย
แกลลอรี่