ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 ( ในรูปแบบออนไลน์)

1 กันยายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย ในความร่วมมือกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 6 (The 6th International Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific) ในหัวข้อ Current Update on Emerging Pandemic Diseases and Food System ( ในรูปแบบออนไลน์) อันเป็นกิจกรรมภายใต้ศูนย์ OIE Collaborating Center for Veterinary Services Capacity Building ซึ่งเป็นศูนย์ทางสัตวแพทย์ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีวิชาการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ นำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 126 คน จาก 13 ประเทศ อาทิเช่น อินเดีย ปากีสถาน เยอรมนี บังกลาเทศ กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย เป็นต้น
แกลลอรี่