พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ

4 พฤศจิกายน 2565

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล "รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ" ให้แก่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั่วประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับมอบรางวัลดังกล่าว โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุทธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนากรุงเทพมหานคร

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2770 

แกลลอรี่