“โครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน”

3 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์


มอบดวงตาดวงใหม่ เพื่อผู้ป่วยต้อกระจก ชายแดนแม่สอด จ.ตาก โดยความร่วมมือของทีมจักษุแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Facebook: https:https://www.facebook.com/watch/?v=723930269527992&ref=sharing


Youtube: https:https:#โครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดน #จักษุแพทย์ #ออกหน่วยแพทย์
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่