วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันการจัดการระบบรางและการผลิตสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

12 กันยายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันการจัดการระบบรางและการผลิตสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ และร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/camt.cmu.5
แกลลอรี่