ต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

1 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ต้อนรับศาสตราจารย์อาคันตุกะจาก Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2565 เวลา 15:30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., คณบดีคณะสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยกั๊ดจาห์มาดา (Universitas Gadjah Mada) ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และการต่ออายุข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่