CMUBS จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสภายในคณะ พร้อมร่วมพิธีประจำปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันปีใหม่ไทย

30 เมษายน 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 เมษายน 2567 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะบริหารธุรกิจ พร้อมเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ สมาคมนักศึกษาเก่าบริการธุรกิจและการบัญชี และ ศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พร้อมรับคำอวยพรจากอาจารย์อาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคลและถือมั่นเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานต่อไป

ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงสืบสานวัฒนธรรมจากบุคลากรคณะ กิจกรรมสืบสานศิลปะงานหัตถกรรมฝีมือการตัดตุง การสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ตลาดสินค้าพื้นเมืองจากโครงการตลาดนัด AccBA สร้างสุข พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มตามวิถีไทย ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและคณาจารย์อาวุโสได้เป็นอย่างดี โดยในช่วงบ่ายของวันเดียวกันผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ ยังได้ร่วมเดินขบวนเพื่อร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย


ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่