จุดสมดุลของแนชมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทฤษฎีเกม

2 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

จุดสมดุลของแนชมีบทบาทสำคัญอย่างมากในทฤษฎีเกม งานวิจัยชิ้นนี้ได้ใช้ Nikaido-Isoda (NI)-based hybrid Genetic Algorithm (GA) และ relaxation method เพื่อหาจุดสมดุลของแนช

ตีพิมพ์ในวารสาร Mathematics
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2227-7390/10/1/81

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

#CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3

แกลลอรี่