หล่อเทียนจำนำพรรษา ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนการร่วมอนุรักษ์ประเพณีการเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่