ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสดงดาว แบนซิเกอร์ บุคคลากรประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

2 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสดงดาว แบนซิเกอร์ บุคคลากรประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นด้านบริการ ของสภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่