วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Thorsten Koch และ Professor Dr. Ralf Bornd?rfer จาก Zuse Institute Berlin (ZIB) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

15 มีนาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้การต้อนรับ Professor Dr. Thorsten Koch และ Professor Dr. Ralf Bornd?rfer จาก Zuse Institute Berlin (ZIB) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Zuse Institute Berlin (ZIB) และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง ม.ล.ปิ่นมาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

แกลลอรี่