คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

6 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ให้การต้อนรับ อาจารย์ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า นายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก เพื่อเข้าสู่รอบพิจารณาเข้ารับรางวัลระดับชาติ (NATIONAL AWARD) ทางด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทย ประจำปี 2566 รางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสรรเสริญ และรางวัลพิพิธภัณฑ์ไทยสดุดี ในประเด็นการมอบรางวัลฯ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : MUSEUM AND LEARNING CENTER & SDG17 " จัดโดย สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=270 

แกลลอรี่