คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

29 กันยายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และองค์กรสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณอัญภัชชา สาครขันธ์ ศิษย์เก่าสาขากายภาพบำบัด รหัสประจำตัวนักศึกษา 3811209 ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดระดับชำนาญการ รพ.โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 โดยเป็นการจัดงานแบบ virtual ถ่ายทอดผ่าน facebook คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564
แกลลอรี่