รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่าง

28 มีนาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่าง ตำแหน่ง พนักงานช่าง จำนวน 1 อัตรา  ตำแหน่งเลขที่ S4070045

รายละเอียด  https://cmu.to/hbAdP

แกลลอรี่