วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง Virtual Run กิจกรรม ICDI Mini Walk & FunRun ครั้งที่ 1

28 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. จัดพิธีเปิดการแข่งขันวิ่ง Virtual Run กิจกรรม ICDI Mini Walk & FunRun ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทักษิณา คุณารักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาศ สุขสถิตย์ อาจารย์ กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันวิ่ง Virtual Run กิจกรรม ICDI Mini Walk & FunRun ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการ เดิน-วิ่ง และ
เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างพลังสามัคคีของบุคลากรในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
โดยกิจกรรมเป็นการแข่งขันประเภททีม ไม่เกิน 3 คน (วิ่งสะสมระยะทางรวมกัน ภายใน 1 เดือน)
เวลาการสะสมระยะวิ่ง ตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 26 มกราคม 2565
มีทีมเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ทั้งสิ้น 7 ทีม

ประเภทรางวัล
1. รางวัลทีมที่มีผลวิ่งสะสมสูงสุด 1 รางวัล
2. รางวัลทีมที่มีผลวิ่งสะสมอันดับ 2 1 รางวัล
3. รางวัลทีมที่มีผลวิ่งสะสมอันดับ 3 1 รางวัล
* ต้องมีระยะทางสะสมรวมกันไม่น้อยกว่า 35 กิโลเมตร จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

และรางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่วิ่งเก็บระยะทางได้สูงสุด 1 รางวัล
* ต้องมีระยะทางสะสมรวมกันไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร จึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ 27 มกราคม 2564
แกลลอรี่