การประกวดผลงานนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์เหลือใช้ ระดับภาคเหนือ

23 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, Hurry Up Organizer จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์เหลือใช้ Roche “Waste to Quest เหลือใช้ไม่ไร้ค่า” โดยมีนักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งได้มีพิธีมอบรางวัล ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่