รับสมัครงานตำแหน่ง VDO EDITOR

17 มกราคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,250 บาท จำนวน 2 อัตรา
สังกัดงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติ:
- อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-สามารถตัดต่อวิดีโอ โดยใช้โปรแกรม Adobe PremierePro และ Adobe AfterEffect ได้อย่างชำนาญ
- สามารถ Creative Content เพื่อเล่าเรื่องผ่านวิดีโอได้
- สามารถวางแผนการถ่ายทำ จัดทำ Storyboard และบทพูดได้
- มีความเข้าใจมุมภาพในการใช้กล้องสำหรับถ่ายภาพ และ ถ่ายวิดีโอ เพื่อการประชาสัมพันธ์
- มีความเข้าใจการเรียงลำดับภาพ การเล่าเรื่องผ่านวิดีโอได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีมและนอกเวลาได้
- หากสามารถ Creative Content ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์ด้าน Production จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งใบสมัคร Resume พร้อม ผลงาน ได้ที่: digital.prmedcmu@gmail.com (ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 ม.ค. 2566)
แกลลอรี่