นศ. มช. คว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง จาก "ฮานอยเกมส์"

26 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

นางสาวกานต์ธิดา หนูรุ่น คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง
สามารถคว้า 2 เหรียญทอง จากชนิดกีฬาเรือพาย ในประเภทคยัค 4 คน และ 2 คน หญิง ระยะ 1,000 เมตร
และ 2 เหรียญทองแดง จากชนิดกีฬเรือพาย ในประเภทคยัค 4 คน และ 2 คนหญิง ระยะ 500 เมตร
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 "ฮานอยเกมส์" ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ทุย เหงียน ไฮฟอง ประเทศเวียดนาม
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/sportscenterCMU
แกลลอรี่