ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทย์ มช. มอบกล้าไม้ท้องถิ่น 60 ต้น ให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อนำไปปลูกฟื้นฟูป่าทดแทนต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า

30 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทย์ มช. มอบกล้าไม้ท้องถิ่น 60 ต้น ให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อนำไปปลูกฟื้นฟูป่าทดแทนต้นไม้ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ป่า ในพื้นที่ 3 ไร่ บนดอยสุเทพ บริเวณตรงข้ามน้ำตกวังบัวบาน
.
กล้าไม้ท้องถิ่นจำนวน 60 ต้น ประกอบด้วย กระเชา 10 ต้น กระพี้จัน 10 ต้น ข่อย 10 ต้น เก็ดดำ 10 ต้น และชะมวง 20 ต้น ซึ่งเป็นพรรณไม้ท้องถิ่นที่ศูนย์ฯได้เพาะเมล็ดและผลิตกล้า ณ เรือนเพาะชำกล้าไม้ท้องถิ่น ตามขั้นตอนการฟื้นฟูป่าด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง จากการวิจัยของหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU)
.
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ท้องถิ่นได้ โดยสอบถามข้อมูลต้นกล้ามาทาง inbox เพจศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ ทั้งนี้ เชิญชวนร่วมบริจาคเข้ากองทุนศูนย์ฯ เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต่อไป
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/DSNC.SciCMU/posts/pfbid05SzWcKvTUAPJLU9aeXGDy38L2dnDoCBLucjahBfyGAg9rSv5EusuXf5NGSQoKSwEl
แกลลอรี่