อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ได้รับโอกาสในการทำงาน ตำแหน่ง Deputy Project Director (Transition Award) of the SEAOHUN Secretariat การปฏิบัติงานด้านเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5 มิถุนายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.สพ.ญ.ทองกร มีแย้ม อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ได้รับโอกาสในการทำงาน ตำแหน่ง Deputy Project Director (Transition Award) of the SEAOHUN Secretariat การปฏิบัติงานด้านเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติงานประจำภายใต้สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2567

ที่มา : https://www.facebook.com/veterinarycmu/photos/a.178479626349128/1323087055221707/ 

แกลลอรี่